اخبار برگزیده

(بدون عنوان)

جهت ثبت در تاریخ، اون احساس خون پاشیدن تو سرم دوباره دو روزه که برگشته. نمیدونم به چی ربطش بدم!

امروز کمی آشفته هستم. کم خوابیدم و ذهنم هم درگیر چند موضوع هست.

بچه های بامزه مهمانمان بودند. خوش گذشت.

سرمایه گذاریهای فراوانم ترکوندند! والا!


(بدون عنوان)

(بدون عنوان)

(بدون عنوان)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها